onsdag 30. mai 2012

Touch Of Yellow



Inspirasjon til Vindusutstillingen

















Kilde: 1 Vindusutstillingen, 2 Foto Elena of Bicocacolors, 3 Foto Line Klein, 4 Amanda Rodrigues
            5 Papastour




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar